Het ontstaan.

De afgelopen jaren is de loopsport in populariteit enorm toegenomen.
Veel mensen zijn deze sport gaan beoefenen.
Loopverenigingen schieten als paddenstoelen uit de grond.
In Friesland worden jaarlijks tientallen loopevenementen georganiseerd op diverse plaatsen in de provincie.
Bijna 10 jaar geleden is ook in Noord -Oost Friesland de koorts van het lopen toegeslagen.
De meest bekende loop in deze omgeving is ongetwijfeld De Dokkumer Bonifatiusloop.
In deze meest noordelijke stad van Friesland loopt een grote groep mensen onder begeleiding van erkende looptrainers. Wekelijks beleven ze veel plezier aan de trainingen die meestal in het park ten zuiden van de stad worden gegeven.
Aan deze trainingen nemen ook mensen uit de directe omgeving van Dokkum deel. Ook vanuit Damwoude en Hantumhuizen gaan wekelijks mensen naar Dokkum om deel te nemen aan de loopgroep.
Deze groep deelnemers zijn dermate enthousiast dat ze in 2007 het initiatief hebben genomen om een looptocht te organiseren in Damwoude en omgeving. De gevarieerde omgeving rond dit dorp leent zich uitstekend voor het maken van een prachtig parcours.

Daarmee was de geboorte van de eerste Damwâldrin op 1 september 2007 een feit.