Organisatie Damwâldrin

Bestuur

Voorzitter:Dries Kalsbeek
Penningmeester / Sponsoring:Gerben Huizinga
Publiciteit & PR:Jacob van der Ploeg
Algemeen bestuurslid:Dukke Bosman en Jannie Jilderda
Speaker:Hugo Veenker
Webdesign:Indyweb Damwoude
Vrijwilligers:De Lionsclub Dokkum,Loopgroep Hugo Veenker, familie en vrienden